Sıhhi Tesisat

Sıhhi Tesisat

Yapıların ihtiyaç duydukları depolama, ısıtma, su temini, basınçlandırma ve dağıtım, pis su atımı, atık su arıtımı, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme gibi konuları içeren tesisat alanına sıhhi tesisat denir. Bu tanım göz önüne alındığında sıhhi tesisat insanların sağlıklı bir biçimde yaşamaları ve çalışmaları için azımsanmayacak bir öneme sahiptir.

Sıhhi tesisat binaların en önemli donanımlarından biridir, dolayısıyla sürecin mutlaka bu işte ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda zaman içerisinde oluşacak bir su kaçağı bile binanın zarar görmesine, binada bulunan kişilerin maddi ve manevi kayıp yaşamasına yol açar. Söz gelimi, temiz su tesisatının 25 mm boru çapına, pis su tesisatının da daire sayısına bağlı olarak 100’lük 125’lik 150’lik 200’lük 250’lik boru çaplarına sahip olması gerekir. Yanlış çap kullanımı tıkanıklıktan, gürültü problemine kadar birçok sıkıntıya sebebiyet verir.

Modern bir sıhhi tesisat sistemi aşağıdaki gerekliliklere ihtiyaç duyar:

  • Sıhhi tesisat sisteminde basınç yönünden uygun bir sistem kurulması önemlidir.
  • Cihaz sayısına ve gerekli hallerde suyun depolanmasına ayrıcalık verilmelidir.
  • Yapı sakinlerine hijyen kriterlerine uygun, temiz su sağlanmalıdır. Temiz suya herhangi bir atık ya da sıvının karışması önlenmelidir.
  • Sıhhi tesisatın kabul edilebilir bir tesisat ömrüne sahip olması için boru ve donatım malzemelerinin kaliteli ve uygun ürünlerden seçilmesi gerekir.
  • Pis su drenaj sistemi tıkanma ve kirlenme yapmayacak şekilde yapılmalı, uygun bir bakım sayesinde katı madde birikimlerinden korunmalıdır.
  • Temiz su ve pis su sistemleri uygun ve güvenilir ayırma, yalıtım ve havalandırma sistemine sahip olmalıdır.

Yapıların sıhhi tesisat bölümlerinde mühendisler önemli bir rol oynarlar. Alanında uzman tesisat mühendisleri yapının sıhhi tesisat projelerinin ön hazırlığını gerçekleştirmeli ardından yine alanında uzman mimarlar ile mimari projeler üzerinde çalışarak boru geçiş yerleri ve cihaz yerleşimi konularında mutabakata varmalı, yapıyı bu sonuçlara uygun bir şekilde tesis etmelidir.

Temiz suyun bina içerisinde kullanım yerlerine sağlıklı bir şekilde gitmesini, aynı şekilde kirli ve pis suyun güven içinde bina dışına çıkarılmasını sağlayan sıhhi tesisat, insan sağlığı için son derece önemli konular arasında yer alır. Günümüzde şehirleşme ile birlikte ihtiyaçların artması sonucu önemi de artan tesisatçılık; çağın gereksinimlerine uygun şekilde araç, gereç ve tekniklerini de geliştirerek insana ve doğaya en uygun ve güvenilir tesisat hizmetini sunmaktadır.

Menü